fbpx

Kit Digital: Fins a 12.000€ en subvencions per a realitzar la transformació digital del teu negoci.

El pla NextGenerationEU ofereix subvencions de fins a 12.000€ a autònoms i pimes que vulguin impulsar la seva transformació digital i millorar la seva competitivitat.

A uzero som Agents Digitalitzadors autoritzats i et podem oferir els serveis digitals que necessita el teu projecte així com gestionar les ajudes del Kit Digital.

Les solucions que oferim per aprofitar el Kit Digital són les següents:

🌐 Pàgina web

Pàgina web i presència a internet: Creació d’una pàgina web i/o serveis de posicionament a internet.

a partir de 2.000€

🛒 Botiga online

Creació d’una botiga online de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.

a partir de 2.500€

📢 Xarxes socials

Assessorament en la gestió de les xarxes socials corporatives amb finalitats promocionals i de creació de marca.

a partir de 3.000€

🔗 Presència avançada a internet

Assegurar el posicionament a internet, augmentant l’abast de potencials clients i incrementant el trànsit de visites a la seva plataforma.

a partir de 2.000€

– Allotjament de la pàgina web + domini.

– Disseny de la pàgina web: estructura web amb un mínim de 3 pàgines, per exemple: pàgina d’inici, presentació de l’empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.

– Web responsive: adaptada a tot tipus de dispositius.

– Accessibilitat: Nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

– Autogestionable: Gestor de continguts WordPress.

– Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci.

– Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

– Disseny i configuració de botiga online o E-Commerce i alta del catàleg de productes.

– Mètodes de pagament: configuració i integració dels mètodes de pagament.

– Web responsive: adaptada a tot tipus de dispositius.

– Accessibilitat: Nivell AA de les Pautes WCAG-2.1.

– Autogestionable: Gestor de continguts WordPress.

– Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci.

– Optimització de la presència a cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

– Formes d’enviament: configuració i integració dels mètodes d’enviament dels productes.

– Social Media Plan: definició i implementació d’una estratègia de xarxes socials.

– Monitorització de xarxes socials: monitorització i control periòdic a través de mètriques de referència de l’impacte de les accions, per quantificar els resultats i comprovar si s’estan complint els objectius marcats a l’estratègia.

– Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: anàlisi dels diferents canals socials per poder optimitzar-ne el rendiment.

– Gestió d’una xarxa social: administració del perfil/usuari, com a mínim, d’una xarxa social.

– Publicació de posts setmanals: publicació d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals.

– Posicionament bàsic a internet: Posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l’empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d’empreses i professionals.

– Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.

– Anàlisi de la competència: S’haurà de fer una anàlisi de la competència mensualment per informar les empreses beneficiàries de la seva situació davant dels competidors.

– SEO On-Page: La solució haurà d’oferir un servei mínim de dues (2) pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l’estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.

– SEO Off-Page: La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l’execució d’accions fora de l’entorn del lloc web per millorar-ne el posicionament orgànic.

– Informes mensuals de seguiment: S’haurà de reportar el resultat de les accions executades per generar consciència de l’evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet de l’empresa beneficiària

⚙️ Integració i gestió de processos

Digitalitzar i/o automatitzar processos relacionats amb els aspectes operatius o productius.

a partir de 1.500€

💼 Gestió de clients

El principal objectiu d’aquesta solució és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients, mitjançant un CRM

a partir de 2.000€

🛍️ Marketplace

T’ajudem a incorporar els teus productes al canal o canals de distribució on es troba el teu públic objectiu .

a partir de 2.000€

📈 Business Intelligence i Analítica

Visualitzacions intel·ligents i fàcils d’entendre amb la informació actualitzada i real que necessites per poder prendre les millors decisions per a la teva empresa.

a partir de 2.000€

– Integració de Ecommerce o ERP.

– Integració amb diverses plataformes: solucions a través d’API o Web Services per integrar diverses plataformes.

– Actualitzable: les solucions seran actualitzables amb noves versions.

– Escalable: la solució s’adaptara als possibles creixements o canvis en l’estructura empresarial.

– Gestió de clients: emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.

– Gestió de clients potencials (Leads): alta nous Leads. Les dades associades als Leads et permetran la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients.

– Gestió d’oportunitats: gestionar totes les oportunitats de negoci i comprovar-ne l’estat de cac (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

– Accions o tasques comercials: crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
Reporting, planificació i seguiment comercial: fer seguiment mitjançant indicadors (KPI’s), llistat d’oportunitats, etc. Generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial.

– Alertes: visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

– Gestió documental: gestió centralitzada de la documentació capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial.

Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tota mena de dispositius.

Integració amb diverses plataformes: Connexió de l’aplicació amb altres aplicacions ja disponibles per a l’empresa a través d’API.

– Estudi previ i alta a la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil a una plataforma de Marketplace.

– Anàlisi del mercat focalitzat en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i assolir una posició competitiva.

– Disseny i definició de l’estratègia de negoci per aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

– Anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar els productes alineats amb l’estratègia de negoci.

– Definició de les descripcions del catàleg de referències.

– Alta de referències: Càrrega de les referències amb les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma.

– Integració de dades amb altres bases de dades: accés a altres bases de dades ia la realització de comparacions amb les dades exposades.

– Emmagatzematge de dades

– Creació de panells de dades estructurats i visuals: panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

– Exportació de dades en format Excel.

✉️ Comunicacions segures

Proporcionem a les empreses beneficiàries seguretat en les connexions entre els dispositius dels seus treballadors i l’empresa.

a partir de 200€/usuari

🔒 Ciberseguretat

Seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels teus treballadors.

a partir de 200€/usuari

💻 Oficina Virtual

Implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de la teva empresa.

a partir de 250€/usuari

📄 Factura electrònica

Digitalitzar el flux d’emissió de factures amb els teus clients, més garanties de cobrament i operar més eficient amb les administracions públiques.

a partir de 250€/usuari

– SSL: la solució haurà de fer servir un protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.

– Xifrat d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.

– Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius connectats a la xarxa privada de la pime.

– Control d’accés: la solució ha de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.

– Dispositius mòbils: la solució ha d’estar disponible per utilitzar-la des de dispositius mòbils.

– Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: cal fer una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós (malware) i altres dades per detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides

– Antimalware i Antispyware.

– Seguretat en el correu: antispam i antiphishing.

– Navegació segura: control de continguts, antiadware.

– Anàlisi i detecció d’amenaces així com monitorització de la xarxa.

– Configuració inicial i actualitzacions de seguretat.

– Col·laboració en equips de treball: tindràs assistència per part del proveïdor en el procés creatiu d’ideació o gestió d’equips per a la gestió col·laborativa de projectes, compartir recursos i/o coneixements, dotar d’eines per a la interacció dels equips en els processos d’ideació o resolució de problemes, així com la configuració i la personalització de fluxos de treball, tasques, etc.

– Emmagatzemar i compartir fitxers

– Compatibilitat amb dispositius mòbils. La vostra solució serà compatible amb dispositius mòbils.

– Calendari i agenda: us permetrà organitzar un calendari i les vostres tasques previstes.

– Factures en format Facturae

– Emissió i enviament il·limitat de factures

– Còpies de seguretat i emmagatzematge

– Control del venciment

Parlem del teu projecte?

    Aquesta web requereix un navegador més modern per funcionar.

    Actualitzeu avui

    Comparteix